HANKETIEDOT

Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseo, museon kehittämis- ja markkinointihanke
 
Toteuttamisaika: 1.11.2007–30.8.2010
Tavoitteet:  museon palveluiden kehittäminen,  perinteen kerääminen ja tallentaminen, tunnettuuden lisääminen
 
 
 
Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. koululaisryhmät, eläkeläisryhmät, veteraaniyhdistysryhmät sekä yritysporukat.
 
 
Museokokoelmien luettelointi ja perusnäyttelyn uudistaminen
 

 

Museon kirja- ja esinekokoelmat luetteloitiin pääosin atk-pohjaiseen luetteloon. Perusnäyttelyä kehitettiin esinekokoelmien pohjalta tunteisiin vetoavaksi ja sotiemme historiaa avaavaksi kokonaisuudeksi. Säkylän lentotukikohdan historian kautta painopisteeksi muodostuivat myös paikalliset sota-ajan kokemukset. Lisäksi aloitettiin veteraaniperinteen keruu museon kokoelmiin. Esineistöä ei varsinaisesti hankkeen aikana konservoitu, mutta museon pihalla sijaitsevat aseet kunnostettiin ja piha-alueen viihtyisyyttä parannettiin.
 
Projektin loppuaikana päähuomio on ollut veteraanihaastattelujen teko ja julkaiseminen netissä. Haastateltavat alkavat käydä vähiin ja lopuilla perinnetietojen tallentamisilla on kiire. 

 

Hankkeeseen liittyi myös museon omien www-sivujen suunnittelu ja toteutus. Hankkeessa toimittiin yhteistyössä Säkylän kunnan ja Rauman Seudun Kehitys Oy:n kanssa.

 

 
Lisätietoja hankkeesta antaa

museonhoitaja Ilpo Nurmi

info[at]sakylantalvijajatkosotamuseo.fi
puh. 0400 955 598